Teamontwikkeling

De uitdaging voor teams is de aanwezige potentie om te zetten in daadkracht, om daarmee zowel visie, doelen als taken van de organisatie met optimale inzet tot uitvoering en resultaten te brengen.

 

 

Wat is teamontwikkeling en hoe verloopt het groepsdynamisch proces?

 

Er is sprake van een groep, team of organisatie (systeem) als mensen met elkaar zijn verbonden door een gezamenlijk ervaren taak en gezamenlijk ervaren leiderschap. Natuurlijkerwijs doorloopt een groep een groepsdynamische proces. Systemen zijn uitermate complexe menselijke structuren waarin een wirwar van factoren een belangrijke rol spelen. Denk daarbij aan gevoelens, gedachten, emoties, macht, onmacht, conflicten, materiële aspecten, zingeving, betekenisgeving en tal van andere psychologische aspecten. Bij de ontwikkeling van deze systemen komen grote krachten vrij. Mensen zijn sociale wezens en zijn door hun aard aangewezen om in groepen te leven en te werken. Ze beïnvloeden het systeem en ze worden zelf beïnvloed door het systeem. Zo is er altijd een voortdurende wisselwerking tussen individu en groep, maar ook tussen groep en maatschappij. In deze wisselwerking kan zowel het individu als de groep tot wasdom komen en haar potentie gebruiken om de gezamenlijk ervaren taak te verwezenlijken. De uitdaging voor teams is haar potentie omzetten in daadkracht en op een constructieve manier leren omgaan met spanningen zodat het groepsdynamisch proces tot ontwikkeling kan komen.

 

Maar de wisselwerking kan ook stagneren en schadelijk zijn waardoor zowel individu als groep ver onder haar potentie functioneert. Daar waar de potentie van teams niet omgezet wordt in daadkracht ontstaat spanning en treedt energieverlies op. Alle energie die in onopgeloste conflicten gaat zitten kan dus niet worden besteed aan de gezamenlijk ervaren taak. Spanning kan ook worden gezien als bron voor groei. Navigeren op spanning noemen wij dat. Goede werkrelaties, waar in intimiteit verschillen besproken kunnen worden en waar diversiteit een bron is voor groei en samenwerking. Daarvoor is het nodig dat teamleden leren werken “op de grens” van het contact. Niet er overheen of er ver vanaf, maar precies op de grens. Dat noemen wij “de liefdesstrijd” voeren. Voorbij “winnen of verliezen” En dat is zeker niet soft. Werken met de verbindende energie van liefde in groepen en organisaties houdt in dat men de betrokkenheid tot het systeem, de visie van het systeem, haar doelen en taken, steeds sterker ervaart. Deze verbondenheid en betrokkenheid leidt tot een optimale inzet van mensen om de taken van het systeem tot uitvoering te brengen in de samenleving. Daar verdient de organisatie immers haar bestaan mee.

 

Wat levert teamontwikkeling op?

 

Mensen raken intrinsiek gemotiveerd als zij invloed kunnen uitoefen en zich gehoord en gezien voelen in hun bijdrage aan het geheel. Door optimaal samen te werken gaat energie niet verloren maar komt deze beschikbaar voor de uitvoering van de gemeenschappelijk ervaren taak.

 

Geen enkel team of organisatie is hetzelfde. Daarom kan de aanpak ook nooit hetzelfde zijn. Wij rollen geen programma’s uit maar maken samen het programma wat nodig is op dat moment. De inbreng van leidinggevenden en teamleden en andere stakeholders, gecombineerd met onze expertise, zorgt voor verantwoordelijkheid nemen en gedragen ontwikkelingstrajecten.

 

Onze trajecten worden begeleid door ervaren facilitators/organisatiecoaches van Labyrinth die de trajecten kunnen dragen waardoor de benodigde diepgang wordt bereikt. Wij zijn expert in proces georiënteerde psychologie, systemisch werk, Deep Democracy en Sociocratie 3.0. De wereld staat niet stil en wij dus ook niet. Daarom leren wij ook veel van de mensen in de teams en organisaties waar wij mee werken. Wij vinden dat je alleen expertise kan inbrengen als je zelf ook continu blijft leren.

 

Ben je geïnspireerd en wil je met ons aan de slag? Wij doen niets liever dan dat. Neem contact met ons op voor een persoonlijk intakegesprek, we houden van een goede kop koffie.