Deep Democracy

In onze programma’s werken wij veel met het concept “Deep Democracy” zoals dat ontwikkeld is door Arnold Mindell. Daarbij gaat het om op een andere manier te leren kijken naar groepsdynamica en de ontwikkeling van het potentieel van een groep mensen die samen iets mogelijk willen maken. Kern van dit werk is een gezonde ontwikkeling van de groep door het goed kunnen omgaan met de verschillen en macht(sverhoudingen) binnen de groep. Grondgedachte daarbij is dat verschillen belangrijk zijn omdat zij bijdrage tot wrijving, en zonder wrijving geen glans. Met andere woorden; verschillen die er mogen zijn versterken de inhoud. En macht is, ondanks de vaak negatieve connotatie, een zeer bruikbare en richtinggevende kracht als deze ten goede wordt ingezet voor de ontwikkeling van de groep.

 

Ben je geïnteresseerd om hier eens vrijblijvend met ons over te praten, neem dan contact met ons op.